Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć Panorama Kościoła Parafialnego Multimedia (YouTube)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2017/2018 - plan kolędy


  • PLAN KOLĘDY w okresie 16.I.2018 - 31.I.2018

  • PLAN KOLĘDY w okresie 3.I.2018 - 15.I.2018

  • PLAN KOLĘDY w okresie 27.XII.2017 - 2.I.2018