Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć Panorama Kościoła Parafialnego Multimedia (YouTube) Funpage (Facebook)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

SZKOŁY I KATECHECI

UDZIAŁ W LEKCJACH RELIGII


Udział w lekcjach religii na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum
i szkoły ponadgimnazjalnej jest obowiązkiem młodego katolika. Polskie Dyrektorium Katechetyczne stwierdza wyraźnie: Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych lekcjach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii /PDK 87/.
         W wydanym w sierpniu 2013 r. komunikacie Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że przygotowanie
do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole. Uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów  i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia.
          Zgodnie z Instrukcją duszpasterską Konferencji Episkopatu Polski i Metropolity Krakowskiego nie wolno dopuszczać do pełnienia funkcji chrzestnego młodzieży nieuczęszczającej na katechizację. W naszej archidiecezji dokumentem potwierdzającym udział w lekcjach religii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej  jest indeks katechizacji, który otrzymuje się na koniec kl. VI z wpisywanymi na bieżąco przez katechetę ocenami semestralnymi.


SZKOŁY NA TERENIE PARAFII I KATECHECI

Szkoła Podstawowa nr 61 - ul. Popławskiego 17
   Marzena Kowalska
   ks. Krzysztof Śnieżyński
   ks. Paweł Matysiak

Szkoła Podstawowa nr 123 - ul. Okólna 16
   Bożena Gębska
   ks. Paweł Matysiak
   Jakub Jurek
   Krzysztof Rogalski

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150 w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 - al. Dygasińskiego 25
   Renata Sarnecka

KOSTKA - Publiczne Liceum i Gimnazjum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki - ul. Spółdzielców 6
   o. Jerzy Filip SJ
   o. Kamil Mrówka SJ
   o. Tomasz Nogaj SJ

XV Liceum Ogólnokształcące - al. Dygasińskiego 15
   ks. Robert Zych
   Grzegorz Jasiówka

Krakowskie Szkoły Prywatne - al. Dygasińskiego 5
   Klaudiusz Bielicki

Przedszkole nr 36 - ul. Okólna 18
   Bożena Gębska

Przedszkole nr 49 - ul. Bieżanowska 40
   Agnieszka Korban

Przedszkole nr 87 - ul. Spółdzielców 7
   Agnieszka Korban