Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć TV Dobra Rada  Multimedia (YouTube) Funpage (Facebook)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA


Z Kodeksu Prawa Kanonicznego:


Kan. 1055 -
§ 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.
Kan. 1056 – Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które
w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu.

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć sakrament małżeństwa co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu zgłaszają się do kancelarii w parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej celem spisania protokołu przedślubnego i wypełnienia innych formalności. Jeśli nikt z narzeczonych nie mieszka na terenie naszej parafii, a chcą zawrzeć sakrament małżeństwa w naszym kościele muszą dostarczyć zgodę na spisanie protokołu i pobłogosławienie małżeństwa z parafii narzeczonej lub narzeczonego.
Spisanie protokołu przedślubnego jest zasadniczą czynnością w formalnym przygotowaniu do małżeństwa i trwa dość długo, dlatego należy przyjść na początku godzin urzędowania kancelarii. Do spisania protokołu niezbędne są:


1.    Świadectwo chrztu „do sakramentu małżeństwa” (osoby ochrzczone poza naszą parafią). Świadectwo to jest ważne 6 miesięcy od daty wydania – warto zwrócić na to uwagę. Na tym dokumencie powinno być potwierdzenie przyjęcia sakramentu bierzmowania – jeśli nie ma tego zapisu należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania.
2.    Ważny dowód osobisty.
3.    Jeśli narzeczeni chcą zawrzeć ślub konkordatowy – 3 egzemplarze „Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” z USC. Termin ważności tego dokumentu /6 miesięcy od daty wydania/ musi obejmować datę ślubu.
4.    Indeks katechizacji /ew. świadectwo szkolne/ potwierdzający udział w lekcjach religii w szkole ponadgimnazjalnej

W ramach przygotowania do małżeństwa narzeczeni:
- uczestniczą w kursie przedmałżeńskim czterotygodniowym lub w sobotnio-niedzielnych dniach skupienia /informacja o miejscach i terminach na stronie Wydziału Rodzin Archidiecezji Krakowskiej
- odbywają trzy rozmowy w poradni rodzinnej /informacja o poradni w naszej parafii i w innych miejscach podana jest na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła, przy wejściu do salek naprzeciw dzwonnicy oraz na stronie Archidiecezji Krakowskiej
- korzystają z dwóch spowiedzi przedmałżeńskich
- dostarczają do parafii swojego zamieszkania prośbę o wygłoszenie zapowiedzi przedmałżeńskich
- na początku ostatniego tygodnia przed ślubem zgłaszają się na rozmowę duszpasterską w kancelarii parafialnej.


Zobacz jak możesz dojechać do Parafii

Zobacz jak dostać się do kancelarii parafialnej