Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć TV Dobra Rada  Multimedia (YouTube) Funpage (Facebook)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

SAKRAMENT CHORYCH


Z Kodeksu Prawa Kanonicznego:


Kan. 998 - Namaszczenia chorych, poprzez które Kościół wiernych niebezpiecznie chorych powierza Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby ich podtrzymał i zbawił, udziela się przez namaszczanie ich olejem i wypowiedzenie słów przepisanych w księgach liturgicznych.
Kan. 1001 - Duszpasterze i bliscy chorego powinni troszczyć się, by chorzy byli umacniani tym sakramentem w odpowiednim czasie.
Kan. 1004 -
§ 1. Namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości.
§ 2. Sakrament ten wolno powtórzyć; jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze.

Chorych w naszej parafii odwiedzamy z posługą sakramentalną w pierwsze piątki miesiąca /ks. Zbigniew Bielas i ks. Adam Lisik/ oraz w soboty po pierwszym piątku miesiąca /pozostali księża/ od godz. 9.00. Systematycznie co miesiąc składamy wizytę ok. 150 chorym. Dodatkowo odwiedzamy chorych przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy -  o dacie odwiedzin informujemy w ogłoszeniach parafialnych. W nagłej sytuacji zawsze można wezwać księdza dyżurnego z posługą sakramentalną.
Na wizytę kapłana z posługą sakramentalną na stole nakrytym białym obrusem należy przygotować krzyż, świece, wodę święconą.  Jest to wyraz naszej czci dla Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.


Zobacz jak możesz dojechać do Parafii

Zobacz jak dostać się do kancelarii parafialnej