Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć TV Dobra Rada  Multimedia (YouTube) Funpage (Facebook)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

POGRZEB


Z Kodeksu Prawa Kanonicznego:


Kan. 1176 -§ 2. Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawiać
z zachowaniem przepisów liturgicznych.
§ 3. Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych.
Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.
Kan. 1177 -§ 1. Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym,
§ 2. Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb, za zgodą tego, kto nim zarządza, i po zawiadomieniu własnego proboszcza.

Pogrzeb osoby zmarłej, która mieszkała na terenie naszej parafii należy zgłosić
w kancelarii po ustaleniu miejsca i terminu pochówku na cmentarzu. Zgłoszenia powinien dokonać ktoś z najbliższej rodziny zmarłego. W kancelarii należy przedstawić:
- odpis aktu zgonu z USC
- potwierdzenie daty i miejsca pochówku z cmentarza
- jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu: potwierdzenie przyjęcia przez zmarłego sakramentów
Jeśli zmarły nie był naszym parafianinem, a pogrzeb ma się odbyć w naszym kościele i ma być odprawiany przez księdza z naszej parafii należy dostarczyć zgodę z parafii zamieszkania zmarłej osoby na odprawienie pogrzebu i wpisanie do ksiąg zmarłych w naszej parafii.
Jeśli pogrzeb jest odprawiany przez księdza z parafii zamieszkania zmarłego nasza parafia udostępnia kościół. Ofiarę na pokrycie kosztów wynajęcia kościoła /światło, ogrzewanie/ należy złożyć w kancelarii parafialnej.


Zobacz jak możesz dojechać do Parafii

Zobacz jak dostać się do kancelarii parafialnej