Pierwsza Komunia Święta
Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć Panorama Kościoła Parafialnego Multimedia (YouTube)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA


Dekret w sprawie terminu Pierwszej Komunii Świętej w Archidiecezji Krakowskiej

   Zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 8 marca 2010 r. w Warszawie Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce oraz opracowany do tej Podstawy i przyjęty przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach zakłada przyjmowanie Pierwszej Komunii Świętej u końca pierwszego cyklu edukacyjnego, czyli w klasie trzeciej.
   Wobec powyższego, zgodnie z kan. 913 Kodeksu Prawa Kanonicznego postanawiam, iż w Archidiecezji Krakowskiej, od 1 września 2012 roku, Pierwsza Komunia Święta będzie udzielana zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wyżej wymienionych dokumentach, czyli pod koniec klasy trzeciej szkoły podstawowej.
   Postanowienie to dotyczy dzieci, które rozpoczną naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w dniu 1 września 2012 roku. Tym samym rozpoczną one trzyletnie przygotowanie do sakramentu pojednania i pokuty i Pierwszej Komunii Świętej, w oparciu o podręczniki zatwierdzone do katechizacji w szkołach znajdujących się na terenie Archidiecezji Krakowskiej.
   Indywidualne skrócenie tego trzyletniego przygotowania jest możliwe w szczególnych i uzasadnionych przypadkach i winno być zgodnie wypracowane przez rodziców, duszpasterzy i katechetów oraz zaakceptowane przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

ks. kard. Stanisław Dziwisz

Kraków, dnia 2 maja 2012 roku.


Przygotowanie do I Komunii Świętej w roku szkolnym 2017/2018

"Niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezusem jest bez wątpienia Pierwsza Komunia Święta, dzień który wspomina się jako jeden z najpiękniejszych w życiu...”

św. Jan Paweł II, List do dzieci


Pierwsza Komunia Święta jest wielkim świętem całej Rodziny dlatego ważne jest podjęcie wspólnych działań Rodziców i katechetów w dziedzinie przygotowania dziecka do tego wielkiego wydarzenia. Zachęcamy Rodziców i Opiekunów, aby aktywnie towarzyszyli dzieciom w drodze do I Komunii Świętej poprzez:
   • uczestnictwo w każdą niedzielę i święta nakazane we Mszy Świętej, najlepiej gdy jest to Msza Święta dla dzieci /w naszym kościele - niedziela godz. 11.00)
   • pomaganie dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału z katechizmu
   • uczestnictwo z dzieckiem, w miarę możliwości, w nabożeństwach różańcowych (październik), Roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj)
   • wspieranie dziecka modlitwą i przykładem chrześcijańskiego życia
   • współpracę z katechetami prowadzącymi przygotowanie do I Komunii Świętej (SP 61 i SP 123 - ks. Adam, Prywatna SP - ks. Jacek) i systematyczny udział w wyznaczonych spotkaniach.


KALENDARIUM OBOWIĄZKOWYCH SPOTKAŃ LITURGICZNYCH I CZASU I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Msze św. dla dzieci w niedziele o godz. 11.00:
   • 1.X.2017 – z poświęceniem różańców
   • 3.XII.2017 - z poświęceniem medalików
   • 7.I.2018 - z poświęceniem świec i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych
   • 4.III.2018 - z poświęceniem modlitewników
-----------------------------------------------------------------------
   • 19.V.2018 - spowiedź dla dzieci przed I Komunią św.
   • 20.V.2018 - UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ: godz. 9.30 - SP 61; godz. 11.00 - SP 123; godz. 12.30 - SP Prywatna
   • 21-25.V.2018 - Biały Tydzień - godz. 17.30 nabożeństwo majowe i Msza święta
   • 26.V.2018 - Pielgrzymka dziękczynna po I Komunii Świętej do Ludźmierza i Zakopanego