Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć Panorama Kościoła Parafialnego Multimedia (YouTube) Funpage (Facebook)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

PEREGRYNACJA OBRAZU „JEZU UFAM TOBIE” ORAZ RELIKWII
ŚW. S. FAUSTYNY I BŁ. JANA PAWŁA II  W PARAFII MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY
W KRAKOWIE-PROKOCIMIU
16-17.04.2013

                                                       

W liście pasterskim na rozpoczęcie peregrynacji Ksiądz  Kardynał Stanisław Dziwisz napisał: Chcemy  na nowo rozpalić „ogień miłosierdzia” w naszych sercach i zanieść go wszędzie tam, gdzie brak miłości i zrozumienia, jedności i przebaczenia (…) Archidiecezja Krakowska, wierna bł. Janowi Pawłowi II, podejmuje wielki trud peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego do wszystkich parafii przyjmując nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia jako znak nadziei dla każdego człowieka, dla wszystkich rodzin i wspólnot, dla wielkiej rodziny dzieci Bożych. Dziś św. s. Faustyna i bł. Jan Paweł II stają obok obrazu Jezusa Miłosiernego w swoich relikwiach jako świadkowie wielkiej miłości Boga do człowieka, ukazując nam możliwości odnowy duchowej człowieka i stosunków społecznych. Zachęcają nas byśmy odważnie przyjęli miłosierdzie przez zbliżenie się do sakramentu pokuty i otwarcie na Chrystusa w Komunii świętej.


Ufamy Jezusowi Miłosiernemu, ponieważ On jest jedynym Odkupicielem człowieka. On budzi w nas ufność we wszechmocną miłość Boga. On jest znakiem nadziei wobec zagubienia i przerażenia różnymi rodzajami zła, w obliczu cierpienia niewinnych ludzi i zwątpienia tych, którzy zostali przygnieceni ciężarem nieszczęść.


PROGRAM PEREGRYNACJI


17.30 – Czuwanie modlitewne przed rozpoczęciem peregrynacji
17.45 - Przywitanie Obrazu i relikwii przed kościołem
18.00 - Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jana Zająca
Po Mszy św. - modlitwa w ciszy przed obrazem
20.00 - Nabożeństwo uczczenia Obrazu i relikwii
Modlitwa w ciszy
21.00 - Apel Jasnogórski i czuwanie młodzieży
Modlitwa w ciszy
22.00 - Msza św. z udziałem Księży Rodaków i Księży, którzy pracowali w naszej parafii
Po Mszy św. - modlitwa w ciszy
23.30 - Modlitwa z odczytywaniem próśb
24.00 - Droga Krzyżowa z aktem przebaczenia


Po Drodze Krzyżowej - wystawienie Najświętszego Sakramentu
Modlitewne czuwanie przy obrazie i relikwiach z udziałem Parafian z następujących rejonów:


1.00-2.00 -  mieszkańcy ul. Wlotowej i Okólnej
2.00 -3.00 – mieszkańcy pozostałych ulic os. Na Kozłówce   
3.00-4.00 – mieszkańcy ulic od Kabla do ul. Prostej    
4.00-5.00 - mieszkańcy ulic od kościoła do ul. ks. Ściegiennego
5.00-6.00 – Wspólnota Neokatechumenalna
6.00 - modlitwa w ciszy
6.30 - zakończenie nocnej adoracji
6.30 – Msza święta
7.00 – Msza święta
7.30 – Msza święta z udziałem grup parafialnych
8.30 – Modlitwa prowadzona przez Róże Żywego Różańca, modlitwa za zmarłych
9.30 - modlitwa w ciszy
10.00 - Msza Święta dla starszych i chorych
11.30 - Modlitwa Zespołu Szkół Specjalnych
12.00  - Czuwanie modlitewne dzieci i gimnazjalistów
13.00 - Modlitwa prowadzona przez Ojców Augustianów
14.00 - Nabożeństwo wynagradzające - modlitwa prowadzona przez Straż Honorową Najświętszego Serca Pana Jezusa
15.00 - Godzina Miłosierdzia
15.20 - Msza św. na zakończenie peregrynacji, akt zawierzenia parafii Miłosierdziu Bożemu
16.30 - Pożegnanie Obrazu i relikwii

W dniach 16-17 kwietnia 2013 r. nasza parafia przeżywała peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii Apostołów Miłosierdzia: św. Faustyny i bł. Jana Pawła II. Była to ostatnia parafia na szlaku nawiedzenia w dekanacie Kraków-Prokocim.

Przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia przez rekolekcje parafialne, które odbywały się w piątym tygodniu Wielkiego Postu, od 20 do 24 marca. Prowadził je ks. dr Jan Klimek, który zwieńczył przygotowanie do peregrynacji kazaniami wygłoszonymi w niedzielę poprzedzającą dni nawiedzenia.

Mszy św. na rozpoczęcie peregrynacji przewodniczył Ksiądz Biskup Jan Zając. W homilii zwrócił uwagę na rady, których udziela Maryja, Matka Dobrej Rady, patronka naszej parafii wskazując na swojego Syna – Jezusa Chrystusa oraz wierną służebnicę Faustynę i wiernego sługę Jana Pawła II. Godziny nawiedzenia były wypełnione modlitwą i czuwaniem: księży rodaków i księży, którzy pracowali w naszej parafii, młodzieży zaangażowanej w życie Kościoła, młodzieży augustiańskiej i Ojców Augustianów z klasztoru znajdującego się na terenie naszej parafii, mieszkańców poszczególnych rejonów, Wspólnoty Neokatechumenalnej, członków Żywego Różańca, starszych i chorych, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 11, dzieci ze Szkół Podstawowych nr 123 i 61, młodzieży z Publicznego Gimnazjum Jezuitów KOSTKA, Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Grupy Misyjnej, Akcji Katolickiej i wielu parafian, którzy w nocy i w ciągu dnia przybywali do świątyni, aby doświadczyć Bożego Miłosierdzia.

Ufamy, że te dni pełne modlitwy oraz skupienia przyniosą obfite owoce w życiu każdego człowieka i wszystkich rodzin naszej parafii.

W dniach 16-17 kwietnia 2013 r. nasza parafia przeżywała peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii Apostołów Miłosierdzia: św. Faustyny i bł. Jana Pawła II. Była to ostatnia parafia na szlaku nawiedzenia w dekanacie Kraków-Prokocim.
Przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia przez rekolekcje parafialne, które odbywały się w piątym tygodniu Wielkiego Postu, od 20 do 24 marca. Prowadził je ks. dr Jan Klimek, który zwieńczył przygotowanie do peregrynacji kazaniami wygłoszonymi w niedzielę poprzedzającą dni nawiedzenia.
Mszy św. na rozpoczęcie peregrynacji przewodniczył Ksiądz Biskup Jan Zając. W homilii zwrócił uwagę na rady, których udziela Maryja, Matka Dobrej Rady, patronka naszej parafii wskazując na swojego Syna – Jezusa Chrystusa oraz wierną służebnicę Faustynę i wiernego sługę Jana Pawła II. Godziny nawiedzenia były wypełnione modlitwą i czuwaniem: księży rodaków i księży, którzy pracowali w naszej parafii, młodzieży zaangażowanej w życie Kościoła, młodzieży augustiańskiej i Ojców Augustianów z klasztoru znajdującego się na terenie naszej parafii, mieszkańców poszczególnych rejonów, Wspólnoty Neokatechumenalnej, członków Żywego Różańca, starszych i chorych, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 11, dzieci ze Szkół Podstawowych nr 123 i 61, młodzieży z Publicznego Gimnazjum Jezuitów KOSTKA, Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Grupy  Misyjnej, Akcji Katolickiej i wielu parafian, którzy w nocy i w ciągu dnia przybywali do świątyni, aby doświadczyć Bożego Miłosierdzia.
Ufamy, że te dni pełne modlitwy oraz skupienia przyniosą obfite owoce w życiu każdego człowieka i wszystkich rodzin naszej parafii.


MODLITWA O DOBRE OWOCE NAWIEDZENIA


Miłosierny Jezu, spraw, aby czas nawiedzenia Twego świętego wizerunku w naszej parafii przyniósł obfite owoce w życiu każdego człowieka i wszystkich rodzin.
Spraw, abyśmy całkowicie przemieniali się w miłosierdzie Twoje i byli żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez nasze serce i duszę do bliźnich.
Dopomóż nam, aby oczy nasze były miłosierne, byśmy nigdy nie podejrzewali i nie sądzili według zewnętrznych pozorów, ale dostrzegali to, co piękne w duszach bliźnich
i przychodzili im z pomocą.
Dopomóż nam, Panie, aby słuch nasz był miłosierny, byśmy skłaniali się do potrzeb bliźnich, by uszy nasze nie były obojętne na bóle i jęki braci.
Dopomóż nam, Panie, aby język nasz był miłosierny, byśmy nigdy nie mówili ujemnie o bliźnich, ale dla każdego mieli słowo pociechy i przebaczenia.
Dopomóż nam, Panie, aby ręce nasze były miłosierne
 i pełne dobrych uczynków, byśmy umieli czynić dobrze bliźniemu, a na siebie przyjmować cięższe i bardziej mozolne prace.
Dopomóż nam, aby nogi nasze były miłosierne, byśmy zawsze spieszyli z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Odpocznienie nasze niech będzie w służbie bliźnim.
Dopomóż nam, Panie, aby serce nasze było miłosierne, byśmy współczuli ze wszystkimi cierpieniami bliźnich, byśmy nigdy nie odmówili serca nikomu, nawet tym, którzy nadużywać będą naszej dobroci.
Miłosierny Jezu, przemień nas w siebie, bo Ty wszystko możesz. Amen.
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.
Błogosławiony Janie Pawle II, módl się za nami.