Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć Panorama Kościoła Parafialnego Multimedia (YouTube) Funpage (Facebook)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

Inne

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

Czynna jest w czwartek w godz. 17:00-18:00.

KIOSK PARAFIALNY

Kiosk (w przedsionku kościoła) prowadzi sprzedaż prasy i książek katolickich oraz różnych artykułów religijnych. W niedziele czynny jest w godz. 7.30-13.30 i 17.00-19.00 z przerwami na czas Mszy św. W dni powszednie - w godz. 17.00-18.00 i po wieczornej Mszy św.