SŁOWO Ks. Biskupa Jana Szkodonia - w opracowaniu Ks. Jana Przybockiego