Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć TV Dobra Rada  Multimedia (YouTube) Funpage (Facebook)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

Historia Parafii

Krótkie kalendarium dziejów parafii MB Dobrej Rady

 • 1909 - Anna Jerzmanowska, wdowa po Erazmie Józefie sprzedaje majątek prokocimski Zakonowi OO. Augustianów. Zakon przejął majątek na wiosnę 1910 r.
 • 1910 – ks. kardynał Puzyna wydaje zezwolenie na otwarcie w Prokocimiu kaplicy
 • 1911 - otwarcie i poświęcenie kaplicy w Prokocimiu pw. MB Dobrej Rady (przy ul. Górników), pod opieką duszpasterską OO. Augustianów.
 • 1 I 1917 - utworzenie parafii w Prokocimiu (wydzielonej z parafii w Bieżanowie).
 • 1917 - otwarcie i poświęcenie cmentarza w Prokocimu (przy ul. Bieżanowskiej).
 • 1921 - wizytacja ks. biskupa Anatola Nowaka
 • 1930 – wizytacja ks. biskupa Stanisława Rosponda
 • 1931 - podjęcie decyzji o budowie nowego kościoła.
 • 1932 - rozpoczęcie budowy kościoła parafialnego (wg projektu inż. arch. Zygmunta Gawlika).
 • 6 V 1934 – poświęcenie kamienia węgielnego kościoła w Prokocimiu przez kardynała Adama Stefana Sapiehę
 • 28 X 1945 – poświęcenie dzwonów przez kardynała Adama Stefana Sapiehę
 • 1938 - wstrzymanie prac przy budowie kościoła (do tego czasu było już wybudowane prezbiterium z zakrystią i kaplicą).
 • 1948 - wznowienie prac przy budowie kościoła (wg nowego projektu prof. inż. arch. Adolfa Szyszko-Bohusza).
 • 1950 - rozwiązanie w Polsce Zakonu OO. Augustianów. Parafia przeszła pod opiekę duszpasterską księży diecezjalnych.
 • 1952 - wizytacja ks. biskupa Stanisława Rosponda
 • 1957 - zakończenie podstawowych prac przy budowie kościoła. 24 XI abp Eugeniusz Baziak uroczyście poświęcił nowy kościoła. Od tego czasu wykonywano liczne prace związane z wykończeniem i ozdobieniem budowli.
 • 16-17 IX 1961 - WIZYTACJA KS. BISKUPA KAROLA WOJTYŁY
 • 1964 - poświęcenie ołtarza głównego w kościele.
 • 1966 – mianowanie ks. Bonifacego Woźnego proboszczem parafii
 • 30 IV 1967 – obchody jubileuszu 50-lecia parafii
 • 9-10 VI 1968 – nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą Częstochowską w formie zapalonej świecy – homilię wygłosił ks. kardynał Karol Wojtyła
 • 1969-71 - budowa plebanii (przy ul. Dygasińskiego 44; obecnie dom prywatny). Władze pozwoliły na wybudowanie tylko "domu dwurodzinnego", niewystarczającego na potrzeby parafii.
 • 1971 – wizytacja ks. biskupa Albina Małysiaka
 • 1977 - wyodrębnienie z parafii rejonu duszpasterskiego w Nowym Prokocimiu, który od 1 II 1983 r. stał się samodzielną parafią pw. Miłosierdzia Bożego
 • 1978 – zmiana na stanowisku proboszcza: ks. Bonifacego Woźnego zastąpił ks. Stanisław Górecki
 • 1986 - rozpoczęcie prac przy budowie kompleksu domu katechetycznego i nowej plebanii.
 • 1998 - poświęcenie i oddanie do użytku części mieszkalnej budowanego kompleksu - nowej plebani.
 • 1999 - rozpoczęcie prac przy odnowieniu kościoła (remont ogrzewania, dachu i okien, odnowienie i dokończenie wystroju wnętrza)
 • 12-13 IV 2000 – nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
 • 2001 - OO. Augustianie reaktywowali klasztor w Prokocimiu i ponownie objęli opiekę duszpasterską nad kaplicą przy ul. Górników (obecnie pw. św. Mikołaja z Tolentino).
 • 2002 – wizytacja ks. biskupa Jana Szkodonia.

 • 2006 - wykończenie wnętrza domu katechetycznego, udostępnionego Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej.
 • 2007 – wizytacja ks. biskupa Jana Zająca.
 • 8-15.12.2007- misje parafialne
 • 16.12.2007 - obchody 90-lecia parafii i 50-lecia konsekracji kościoła z udziałem kard. Stanisława Dziwisza
 • 15.06.2008 – peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny
 • 30-31.05. 2009 – święcenia kapłańskie i Msza św. prymicyjna ks. Tomasza Gędłka
 • 10.09.2011 – w kaplicy św. Mikołaja z Tolentino obchody 100-lecia poświęcenia pierwszej parafialnej świątyni pod przewodnictwem kard. Franciszka Macharskiego
 • 2012 – wprowadzenie relikwii św. Jana Kantego, św. Floriana i bł. Jana Pawła II
 • 01.07.2012 – zmiana proboszcza – ks. prałata Floriana Koska, który przeszedł na emeryturę zastąpił ks. kanonik Zbigniew Bielas
 • 16-17.04.2013 – peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. s. Faustyny i bł. Jana Pawła II
 • 16-28.09.2013 – pielgrzymka parafialna do Rzymu, Genazzano i sanktuariów włoskich
 • 20.10.2013 - wprowadzenie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki
 • 20-24.03.2014 – wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez ks. bp. Jana Szkodonia