Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć Panorama Kościoła Parafialnego Multimedia (YouTube) Funpage (Facebook)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

Grupa misyjna

    Grupa Misyjna liczy kilkanaście osób. Na spotkaniach (1 x w miesiącu) pogłębiamy wiedzę o misjach – materiał informacyjny jest tak dobierany, aby pobudzał do refleksji, wzbudzał zapał misyjny, pragnienie modlitwy oraz chęć do pracy nad sobą.

Celem grupy jest propagowanie treści misyjnych w parafii, kształtowanie wśród parafian postawy otwartości na potrzeby Kościoła. W tym celu na bieżąco współpracujemy z Wydziałem Duszpasterstwa Misyjnego przy Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Nasze działania to:
1. Modlitwa
- aktywnie uczestniczymy w życiu wspólnoty parafialnej poprzez przygotowanie
i udział w nabożeństwach i uroczystościach wynikających z kalendarza roku liturgicznego, współpracując z innymi grupami parafialnymi.
Należy tu wymienić:
- prowadzenie Różańca św. w Niedzielę Misyjną,
- współpracę ze Scholą młodzieżową w przygotowywaniu oprawy muzycznej do pieśni
w językach misyjnych na Msze św. w Niedziele Misyjne,
- prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu podczas Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa, a w Wielki Czwartek czuwanie modlitewne przed Panem Jezusem w ciemnicy,
- prowadzenie w czasie Wielkiego Postu, 1x w piątek rozważań Drogi Krzyżowej dla dorosłych oraz rozważanie jednej ze stacji Drogi Krzyżowej na ulicach parafii w Wielki Piątek,
- przygotowanie ołtarza na Procesję Bożego Ciała wspólnie z Akcją Katolicką,
- codziennie inne osoby z grupy modlą się dziesiątkiem różańca w intencji misji na
poszczególnych kontynentach,
- wypełniamy zobowiązanie modlitwy patronatu nad dwiema misjonarkami, nad którymi
parafia sprawuje patronat. Są nimi świecka misjonarka Dominika Szkatuła – pracująca w Peru i siostra Dorotea Obtułowicz ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego pochodząca z naszej parafii, posługująca na misji w Boliwii.

2. Animacja misyjna w parafii
- przygotowujemy wystawy o tematyce misyjnej,
- organizujemy spotkania parafian z zaproszonymi misjonarzami, w kościele po wieczornej Mszy św. z wykorzystaniem technik multimedialnych,
- angażujemy parafian w realizację dzieła Kolędników Misyjnych, a w Święto Objawienia Pańskiego, kiedy obchodzony jest Misyjny Dzień Dzieci, dokonujemy podsumowania tego dzieła,
- ważniejsze informacje i relacje z wydarzeń o charakterze misyjnym w parafii umieszczamy w gablocie w przedsionku kościoła i również na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Misyjnego.

3. Pomoc materialna na rzecz misji
- współpracujemy na bieżąco poprzez stały kontakt mailowy z misjonarkami objętymi naszym patronatem, siostrą Dorotą i Dominiką
- członkowie grupy w każdym miesiącu wspierają swoimi datkami obie misjonarki,
- w ramach obchodów Światowego Dnia Misyjnego rozprowadzamy kalendarze misyjne
i przedmioty dostarczone nam przez nasze misjonarki, a złożone w ten sposób ofiary przekazujemy im jako dar od parafian na realizację najpilniejszych potrzeb w ich posłudze misyjne,
- ofiary od parafian zebrane w ramach dzieła Kolędników Misyjnych przesyłamy do Wydziału Duszpasterstwa Misyjnego
- każdego roku przygotowujemy sianko wigilijne, w rozprowadzaniu którego pomaga nasz kiosk parafialny. Zebranymi ofiarami wspieramy nasze misjonarki
- organizujemy zbiórki do puszek na rzecz obu misjonarek, kiedy podczas urlopów odpowiadają na nasze zaproszenie, odwiedzają parafię i opowiadają o swojej pracy na misjach,
- jesteśmy zaangażowani i angażujemy innych w grupową adopcję studentów
z Amazonii Peruwiańskiej,
- cały czas zbieramy zużyte znaczki pocztowe, które przesyłamy ojcom Werbistom.

Żywimy nadzieję, że inni widząc nasze działania, coraz liczniej będą otwierali swoje serca
i wspierali misje.


MODLITWA PATRONATU
Panie Jezu Chryste
wejrzyj na swego misjonarza,
który wszystko opuścił i poszedł za Tobą,
aby dawać świadectwo Twojemu słowu.
Prowadź i podtrzymuj go na duchu,
oświecaj w przeciwnościach,
broń w niebezpieczeństwach,
wspieraj w słabościach,
pocieszaj w smutku i niedoli.
Spraw, by z wiernym ludem wysławiał Ciebie,
a w końcu doszedł do wiecznej ojczyzny zbawionych,
gdzie Ty z Ojcem w jedności Ducha Świętego
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen