Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć TV Dobra Rada  Multimedia (YouTube) Funpage (Facebook)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

Działalność charytatywna

Pomocy osobom potrzebującym udziela parafia przez Parafialny Zespół Caritas.

Zespół pełni dyżur w salce przy kościele (wejście naprzeciw dzwonnicy) w środy w godz. 17:00-18:00.