Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć TV Dobra Rada  Multimedia (YouTube) Funpage (Facebook)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

Duszpasterze

 

PROBOSZCZ:

ks. kanonik Marian Pietraszko - wyśw. 1991, w parafii od 2019

 

WIKARIUSZE:

ks. mgr Józef Chodurek - wyśw. 1994, w parafii od 2019

ks. mgr Paweł Matysiak - wyśw. 2017, w parafii od 2020

 

POMAGAJĄCY W DUSZPASTERSTWIE:

ks. prałat Florian Kosek - emerytowany proboszcz, wyśw. 1966, w parafii od 1997

ks. kanonik Adam Lisik - penitencjarz, wyśw. 1969, w parafii od 2007

ks. mgr Robert Zych - studia doktoranckie, wyśw. 2007, w parafii od 2019

ks. dr hab. Krzysztof Śnieżyński - pomoc duszpasterska, wyśw. 1997, w parafii od 2020

ks. mgr Tomasz Grzesiak - kapelan Szpitala Uniwersyteckiego, wyśw. 1995, w parafii od 2020