Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć Panorama Kościoła Parafialnego Multimedia (YouTube) Funpage (Facebook)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (22.III.2020)

1. Dzisiejsze msze św. w kościele parafialnym będą odprawiane wg porządku niedzielnego, przy czym: Msze o godzinie: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 i 12:30 będą odprawiane w kościele parafialnym oraz jeżeli będzie taka konieczność również w kaplicy nad salkami. Msze o godzinie 18:00 i 19:30 będą odprawiane tylko w kościele parafialnym. Msze odprawiane w kaplicy będą to Msze „recytowane” – bez udziału organisty. Przypominamy, że zgodnie z dekretem w kościele może przebywać maksymalnie 50 osób. Bardzo prosimy o bezwzględne dostosowanie się do tego przepisu. Wejście do Kościoła będzie możliwe tylko przez szklane drzwi. Przed Mszami nie będą odczytywane wypominki, zamiast tego będzie miała miejsce krótka modlitwa w intencji zmarłych.

2. Kalendarz liturgiczny na nowy tydzień:
• W środę /25.03/ - uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia, w którym w sposób uroczysty wiele osób podejmuje Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Z racji panującej sytuacji pandemii każdy chętny do podjęcia Duchowej Adopcji może to uczynić osobiście i indywidualnie. Deklaracje duchowej adopcji są do pobrania w zakrystii.

3. W zakrystii są do nabycia baranki i paschaliki wielkanocne, natomiast prasę katolicką można nabyć na stoliku za ławkami.

4. Chcąc dostosować się do przepisów państwowych i zarządzeń kościelnych, „aby podczas każdej Mszy Świętej i nabożeństw wewnątrz kościoła, mogło przebywać maksymalnie 50 osób”, prosimy, aby szczególnie wziąć sobie do serca słowa ks. Arcybiskupa: „Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku”.Odpowiadając na apel naszego pasterza informujemy, że dzisiejsze Msze Święte o godzinie 8:00, 11:00 i 18:00 będą transmitowane za pośrednictwem Internetu na profilu naszej parafii na Facebooku. Serdecznie zachęcamy wszystkich do wyboru tej formy uczestnictwa w Eucharystii.

5. Dzisiaj, zostają odwołane nabożeństwa: Drogi Krzyżowej o godz. 16.00 i Gorzkich Żali o 16.30.Nie będzie również śpiewanych Godzinek po porannej Mszy. Zachęcamy do prywatnego odprawienia tych nabożeństw w domu. Od godziny 17:00 będzie możliwość uczestnictwa w adoracji najświętszego sakramentu, przy czym również w tym wypadku w kościele może przebywać maksymalnie 50 osób.

6. Msze Święte w najbliższym tygodniu będą odprawiane o stałych godzinach, z zaleceniem, aby we Mszy św. uczestniczyła tylko najbliższa rodzina, która zamówiła intencję (nie więcej niż 50 osób). Adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie od 17:00, możliwość spowiedzi będzie w czasie każdej Mszy Świętej.

7. W najbliższy piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej będzie po Mszy o 7:30 i 18:00. Nie będzie drogi krzyżowej o 17:15 i 19:15. W tym dniu o godzinie 15:00 zapraszamy na transmisje internetową koronki do Miłosierdzia Bożego z naszego kościoła, będzie można ją obejrzeć na naszym profilu na Facebooku.

8. Kancelaria parafialna w najbliższych dniach będzie nieczynna. W sprawach posługi sakramentalnej ludziom chorym oraz pogrzebu prosimy o kontakt z księdzem dyżurnym. Pozostałe sprawy prosimy kierować na adres e-mail naszej parafi: kancelaria@parafiaprokocim.pl 

9. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w naszej parafii zostały odwołane wszystkie spotkania grup parafialnych w naszej parafii w dniach 12.03 - 29.03. Nie będzie w tym czasie spotkań przygotowujących do bierzmowania, zbiórek służby liturgicznej, jak również spotkań pozostałych grup parafialnych zapowiadanych w osobnych ogłoszeniach. Prosimy wszystkie grupy parafialne o dostosowanie się do tego zarządzenia. Odwołane zostały również rekolekcje wielkopostne oraz wakacyjny wyjazd do Hiszpanii, w celu zwrotu zaliczek za wyjazd prosimy o kontakt z ks. Mateuszem.

10. Zgodnie z zarządzeniem metropolity krakowskiego planowane na 28.03 bierzmowanie zostaje przeniesione na inny termin. O nowym terminie poinformujemy, kiedy tylko będzie taka możliwość.

Wszystkim Parafianom i Gościom modlącym się w naszym kościele życzymy na nowy tydzień błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Dobrej Rady.