Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć Panorama Kościoła Parafialnego Multimedia (YouTube)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (10.III.2019)

1. Dziś o 16.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Przed Gorzkimi Żalami, o 16.00 – Droga Krzyżowa prowadzona przez grupy parafialne.

2. Na nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszamy w każdy piątek Wielkiego Postu: dorosłych – po Mszy św. o 7.30 i po Mszy św. o 18.00; dzieci na 17.00 a młodzież na 19.15.

3. Za udział w nabożeństwach wielkopostnych można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

4. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli dziś swoimi ofiarami złożonymi na tacę dzieło budowy organów w naszym kościele. Przypominamy, że Msza św. w intencji ofiarodawców jest odprawiana w każdą II niedzielę miesiąca 8.00.

5. Parafialny Zespół Caritas informuje, że w środę od 17.00 jest wydawana żywność w ramach pomocy unijnej /przydział na marzec i kwiecień/ osobom, które posiadają aktualne zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uprawniające do korzystania z tej pomocy i zadeklarowały odbiór żywności w parafii.

6. Grupa Misyjna zaprasza na spotkanie w czwartek po Mszy św. o 18.00 w salce pod kaplicą.

7. W piątek o 15.00 - Godzina Miłosierdzia, a po niej, jak w każdy III piątek miesiąca, Msza św. Po Mszy św. spotkanie Biura Radia Maryja.

8. Chór Parafialny zaprasza wszystkich chętnych na próby, które odbywają się w każdy piątek po Mszy św. o 18.00 w kaplicy nad salkami /wejście naprzeciw starej dzwonnicy/.

9. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o 12.30 będziemy się modlić w intencji dzieci, które przyjęły w naszym kościele sakrament chrztu św. w marcu 2018 r.

10. Przyszła niedziela to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Ofiarami składanymi do oznaczonych skarbon będzie można wesprzeć dzieło misyjne Kościoła.

11. W czasie spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej, które odbyło się w ubiegłą niedzielę:
- omówiono bieżące tematy duszpasterskie
- poinformowano o przewiezieniu wszystkich elementów organów, które otrzymaliśmy nieodpłatnie od parafii Mariackiej i przypomniano, że ofiary, które aktualnie zbieramy będą przeznaczone na pokrycie kosztów translokacji, renowacji i montażu instrumentu oraz zbudowania nowej szafy organowej dostosowanej do naszych warunków a także na prace związane z adaptacją chóru
- podjęto po raz kolejny sprawę zasad korzystania z parkingu parafialnego i omówiono kwestię możliwości wprowadzenia opłat za całodzienne parkowanie
- przekazano informację o usunięciu kilku topól, które były w dużej części spróchniałe i stanowiły poważne zagrożenie oraz zwrócono uwagę na konieczność podejmowania dalszych starań o zapewnienie bezpieczeństwa wokół kościoła i parkingu
- podjęto temat planowanej renowacji feretronów i chorągwi procesyjnych oraz naprawy elewacji na dwóch ścianach budynku parafialnego
- przedstawiono aktualny stan kasy parafialnej

12. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Myślenic w piątek, 29 marca. Wyjazd o 18.00, koszt – 15 zł. Zapisy przyjmujemy w zakrystii.

13. W gablocie w przedsionku kościoła jest wywieszony Edykt w sprawie procesu kanonizacyjnego Jánosa Esterházy’ego, o którym słyszeliśmy w liście Ks. Arcybiskupa.

14. W kiosku parafialnym można nabyć książkę „Świadek” - ciekawą lekturę na czas Wielkiego Postu oraz Baranki wielkanocne i paschaliki, za które składamy ofiary na potrzeby Caritas Archidiecezji Krakowskiej w kwocie nie mniejszej niż 6 zł. Dodatkowe ofiary zostaną przeznaczone na działalność charytatywną w naszej parafii.

Wszystkim Parafianom i Gościom modlącym się w naszym kościele życzymy na nowy tydzień Bożego błogosławieństwa i opieki naszej Patronki, Matki Bożej Dobrej Rady.