Bierzmowanie
Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć Panorama Kościoła Parafialnego Multimedia (YouTube)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

SAKRAMENT BIERZMOWANIA


PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

   1. Według Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do sakramentu bierzmowania z 2017 r. sakrament bierzmowania udzielany jest najwcześniej na zakończenie ósmej klasy szkoły podstawowej.
   2. Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego.
      a/ Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.
      b/ Przygotowanie bliższe obejmuje udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej, a zwłaszcza uczestnictwo w życiu Kościoła przez udział w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach.
      c/ Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania.
Katecheza szkolna jest niezbędną częścią przygotowania do przyjęcia sakramentu i duszpasterz bądź katecheta w parafii powinien mieć pewność co do uczestnictwa kandydata w nauczaniu religii.
   3. Zgodnie ze Wskazaniami Konferencji Episkopatu Polski optymalnym czasem trwania przygotowania bliższego i bezpośredniego do bierzmowania są trzy lata (VI-VII-VIII klasa).
W związku z tym w roku szkolnym 2017/2018 proponowane jest:
      Dla uczniów klas VI szkoły podstawowej
      - przygotowanie rozpocznie się w II półroczu bieżącego roku szkolnego uroczystą celebracją z udziałem kandydatów oraz ich rodziców,
      - będzie kontynuowane w klasie VII oraz w klasie VIII szkoły podstawowej aż do momentu przyjęcia bierzmowania.
      Dla uczniów klas VII szkoły podstawowej
      - 10 spotkań, udział w niedzielnej Eucharystii oraz w celebracjach lub nabożeństwach organizowanych w parafii.
      Dla uczniów klas II i III gimnazjów
      - przygotowanie odbywa się zgodnie z dotychczasowym programem, obejmującym 10 spotkań w klasie II oraz 25 spotkań w klasie III, rozpoczynanych z końcem września.
W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM:
      Dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej przygotowanie będzie odbywać się zgodnie z dotychczasowym programem dla klas III gimnazjum. Zakończone zostanie wspólną celebracją przyjęcia sakramentu bierzmowania.
   4. Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Jeśli, z ważnych przyczyn, przygotowanie do sakramentu bierzmowania nie może odbywać się w parafii zamieszkania, to duszpasterze, katecheci lub właściwi animatorzy, przygotowujący kandydata, powinni uzyskać pisemną zgodę z parafii zamieszkania na taką formę przygotowania.


PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII

Przygotowanie do bierzmowania obejmuje oprócz regularnej katechezy szkolnej, także spotkania w grupach w cyklu tygodniowym a także praktykowanie życia religijnego poprzez: udział we Mszy św. w niedziele i święta obowiązkowe, w rekolekcjach i nabożeństwach oraz systematyczne korzystanie z sakramentu pokuty.
   KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ rozpoczynają przygotowanie od października. Zapisy do poszczególnych grup odbywają się w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania we wrześniu. Termin zapisów jest podawany w ogłoszeniach parafialnych.
   KLASY II GIMNAZJUM rozpoczną przygotowanie w II semestrze. Zapisy odbywają się w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania w lutym. Do zapisu potrzebny jest uzupełniony indeks katechizacji zawierający wpisane oceny z katechezy szkolnej oraz zaliczenie I roku przygotowania do bierzmowania.
   KLASY III GIMNAZJUM rozpoczynają przygotowanie od października. Zapisy do poszczególnych grup obywają się w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania we wrześniu. Do zapisu potrzebny jest uzupełniony indeks katechizacji zawierający wpisane oceny z katechezy szkolnej oraz zaliczenie II roku przygotowania do bierzmowania. Termin zapisów jest podawany w ogłoszeniach parafialnych. Sakrament bierzmowania w naszej parafii jest udzielany pod koniec Wielkiego Postu.