Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć Panorama Kościoła Parafialnego Multimedia (YouTube)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

Zapraszamy mężczyzn do wspólnoty Rycerzy Kolumba.

Zapraszamy wszystkich mężczyzn szukających swojego miejsca w Kościele do zaangażowania się w powstającą w naszej parafii wspólnotę Rycerzy Kolumba.
Szczegółowe informacje można uzyskać u ks. Mateusza.

Więcej na temat rycerzy można przeczytać na stronie internetowej www.rycerzekolumba.com