Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć Panorama Kościoła Parafialnego Multimedia (YouTube) Funpage (Facebook)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

"Odwieczne Słowo stało się małe - tak małe, że zmieściło się w żłobie. Stało się dzieckiem, aby Słowo było dla nas uchwytne”. Słowo jest teraz nie tylko słyszalne, nie tylko posiada głos, obecnie Słowo ma widzialne oblicze Jezusa z Nazaretu."
   Benedykt XVI

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego dla wszystkich parafian, oraz gości życzy ks. proboszcz Marian Pietraszko wraz z duszpasterzami parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu.