Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć Panorama Kościoła Parafialnego Multimedia (YouTube)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

ZAPRASZAMY NA DROGĘ ŚWIATŁA

W piątek, 20 kwietnia po Mszy św. o 18.00 odbędzie się w naszym kościele Droga Światła. Prosimy o przyniesienie świec.

Droga Światła - jest to nabożeństwo oparte na rozważaniu wydarzeń od Zmartwychwstania Pańskiego do Zesłania Ducha Świętego.
     - Nabożeństwo powstało w 1988 roku z inicjatywy salezjańskiej wspólnoty Testimoni del Risorto (Świadkowie Zmartwychwstałego).
     - Droga Światła została umieszczona w oficjalnym modlitewniku na Wielki Jubileusz Roku 2000.
     - W 2002 roku została oficjalnie zatwierdzona przez rzymską Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Schemat Drogi Światła zawiera 14 spotkań (podobnie jak Droga Krzyżowa) i opiera się na tekstach biblijnych:
1. Jezus powstał z martwych (Łk 24,1-6)
2. Apostołowie przybywają do pustego grobu (J 20,1-8)
3. Jezus objawia się Marii Magdalenie (J 20,11-18)
4. Jezus objawia się uczniom na drodze do Emaus (Łk 24,13-27)
5. Uczniowie rozpoznali Pana przy łamaniu chleba (Łk 24,28-35)
6. Zmartwychwstały Pan objawia się wspólnocie uczniów (Łk 24,36-45).
7. Jezus przekazuje Kościołowi dar pokoju i pojednania (J 20,19-23)
8. Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza (J 20,24-29)
9. Spotkanie z Panem nad brzegiem Jeziora Tyberiadzkiego (J 21,4-12)
10. Pan przebacza Piotrowi i zawierza mu swoją owczarnię (J 21,15-19)
11. Wielkie rozesłanie uczniów przez Jezusa (Mt 28,16 20)
12. Jezus wstępuje do nieba (Mk16,14-20)
13. Uczniowie z Maryją oczekują na zesłanie Ducha Świętego (Dz 1,10-14)
14. Jezus posyła Kościołowi Ducha Świętego (Dz 2,1 6.)

[informacje zaczerpnięte ze strony: www.wroclawm.salezjanie.pl/droga-swiatla ]