Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć Panorama Kościoła Parafialnego Multimedia (YouTube)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

ZAPRASZAMY DO PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS

Niedziela Miłosierdzia Bożego rozpoczyna 74. Tydzień Miłosierdzia przeżywany w tym roku pod hasłem: „Mocni w Duchu Świętym”. Przy tej okazji dziękujemy naszemu Parafialnemu Zespołowi Caritas za pełną oddania pracę na rzecz ubogich i potrzebujących.
Zapraszamy też nowe osoby do współpracy w niesieniu pomocy samotnym i starszym. Spotkania Parafialnego Zespołu Caritas odbywają się w środy o 19.00 w salce pod kaplicą /wejście za kościołem, naprzeciw starej dzwonnicy/. Więcej informacji o możliwych formach zaangażowania można uzyskać u ks. Grzegorza, który jest opiekunem Caritas w naszej parafii.