Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć Panorama Kościoła Parafialnego Multimedia (YouTube)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

WPROWADZENIE RELIKWII BŁ. SALOMEI

W czwartek, 19 kwietnia ks. proboszcz i ks. Piotr uczestniczyli w Nowennie miesięcy w Jubileuszowym Roku 750 – lat od śmierci bł. Salomei, pierwszej polskiej klaryski. Mszy św. w kościele św. Andrzeja przy ul. Grodzkiej w Krakowie przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Sławomir Kołata, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Po Mszy św. i nabożeństwie zostały przekazane do naszej parafii relikwie bł. Salomei. Uroczyste wprowadzenie relikwii do naszego kościoła miało miejsce w sobotę, 5 maja w czasie Mszy św. o godz. 18.00. Siostrom Klaryskom dziękujemy za przekazanie nam relikwii i modlitwę w intencji naszej wspólnoty parafialnej.

BŁ. SALOMEA
Niezwykłe życie bł. Salomei było przeniknięte wyjątkowym szacunkiem wobec sakramentu małżeństwa i wielką troską o życie rodzinne. Salomea była córką księcia krakowskiego Leszka Białego. Przyszła na świat około 1212 roku i została ochrzczona przez bł. Wincentego Kadłubka. W wieku zaledwie sześciu lat została zaręczona z księciem węgierskim, a od 1215 roku królem halickim, Kolomanem, bratem św. Elżbiety. Rychły ślub miał utrwalić przymierze i przyjaźń polsko-węgierską. Salomea wraz Kolomanem postanowili od początku wieść małżeńskie życie w czystości, powstrzymując się od współżycia płciowego. W roku 1219 księżna zasiadła z mężem na tronie balickim, choć zapewne nie była wówczas koronowana. Po klęsce w bitwie z wojskami księcia Nowogrodu i pobycie w niewoli, powróciła z mężem na Węgry. Tam prowadziła pełen umartwienia i modlitwy żywot, oddając się rozmyślaniu i pokucie. Po mianowaniu Kolomana rządcą Slawonii, Dalmacji i Kroacji, Salomea podjęła tam wraz z nim szeroko zakrojoną działalność misyjną i apostolską. Z czułością i serdecznością wychowywała na węgierskim dworze Kingę, późniejszą swoją bratową i świętą. Gdy w 1241 roku Koloman został zabity przez wojska tatarskie, Salomea, wróciła do Polski i postanowiła wieść życie zakonne, jako pierwsza polska klaryska, w ufundowanym przez jej brata, księcia Bolesława Wstydliwego klasztorze w Zawichoście. Po piętnastu latach z obawy przed najazdami tatarskim, klasztor klarysek przeniesiono do Skały pod Krakowem. Z macierzyńską troską Salomea starała się o uposażenie klasztoru w kosztowne paramenty i księgi. Zmarła w opinii świętości 17 listopada 1268 roku w Skale i początkowo została pochowana pod kościołem na Grodzisku, a niebawem jej doczesne szczątki przeniesiono do krakowskiego kościoła Franciszkanów, gdzie spoczywają do dzisiaj. W roku 1673 Stolica Apostolska zatwierdziła kult bł. Salomei.
Siostry Klaryski z klasztoru przy ul. Grodzkiej 54 napisały na swojej stronie internetowej: Nasza krakowska wspólnota Sióstr Klarysek zaprasza do spotkania z wyjątkową kobietą, księżną, która odrzucając koronę królewską wybrała ubóstwo idąc śladem św. Franciszka i św. Klary. Błogosławiona Salomea, bo to o Niej mowa, odkryła, że na MIŁOŚĆ odpowiada się miłością: całkowitą, pełną oddania i rezygnacji z siebie. Dziś ponownie staje przed nami i uczy nas niezwykłej wartości życia, ale nie według światowych reklam i współczesnych trendów mody. Ona – bł. Salomea – pomaga odkrywać drogę pójścia pod prąd egoizmu i wybierać wartości, które dziś są tak często zdewaluowane i ośmieszane. Bł. Salomea daje przykład wierności Bogu, Ewangelii i Kościołowi. Swoją postawą uczy nas modlitwy za naród polski, za naszą Ojczyznę, aby rozwijała dar wiary pod opieką Maryi, naszej Królowej [http://www.klaryski.pl].

Modlitwa do bł. Salomei za Ojczyznę
Panie, któryś w bł. Salomei pochodzącej z królewskiego rodu Piastów, dał nam wzór miłości kraju ojczystego, udziel za jej wstawiennictwem naszej ojczyźnie łaski pokoju i zgody wewnętrznej, wierności Bogu, Ewangelii i Kościołowi Świętemu, a nas umocnij na drodze zdobywania koniecznych nam wartości moralnych – wierności w małżeństwach, poszanowania życia dzieci, trzeźwości i pracowitości, abyśmy przez to zapewnili sobie Twoje błogosławieństwo na życie doczesne i wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen


W naszym kościele, w gablocie obok obrazu Jezusa Miłosiernego znajdują się już relikwie: św. Floriana, św. Jana Kantego, św. Brata Alberta, św. s. Faustyny, św. o. Pio, św. Jana Pawła II, św. Rafała Kalinowskiego, św. Zelii i Ludwika Martin oraz bł. Bronisławy, bł. Bernardyny Jabłońskiej, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, bł. Alfonsa Marii Mazurka, bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego.