Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć Panorama Kościoła Parafialnego Multimedia (YouTube)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

ROZPOCZĘCIE PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA DLA KLAS VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W piątek 8 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa na Mszy św. o 18.00 będzie miało miejsce rozpoczęcie przygotowania do bierzmowania dla klas VI szkól podstawowych.

Według Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do sakramentu bierzmowania z 2017 r. sakrament bierzmowania udzielany jest najwcześniej na zakończenie ósmej klasy szkoły podstawowej. Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego.
   a/ Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.
   b/ Przygotowanie bliższe obejmuje udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej, a zwłaszcza uczestnictwo w życiu Kościoła przez udział w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach.
   c/ Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania.
Katecheza szkolna jest niezbędną częścią przygotowania do przyjęcia sakramentu i duszpasterz bądź katecheta w parafii powinien mieć pewność co do uczestnictwa kandydata w nauczaniu religii.
Zgodnie ze Wskazaniami Konferencji Episkopatu Polski optymalnym czasem trwania przygotowania bliższego i bezpośredniego do bierzmowania są trzy lata (VI-VII-VIII klasa). W związku z tym Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie przedstawił propozycję, aby w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów klas VI szkoły podstawowej przygotowanie rozpoczęło się uroczystą celebracją z udziałem kandydatów oraz ich rodziców i było kontynuowane w klasie VII oraz w klasie VIII szkoły podstawowej aż do momentu przyjęcia bierzmowania .