Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć Panorama Kościoła Parafialnego Multimedia (YouTube)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

RÓŻANIEC DLA DZIECI - Królowo Polski - módl się za nami

Dzieci zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie o 17.00. W 100-lecie odzyskania niepodległości będziemy się modlić w intencji naszej Ojczyzny.

Każdego dnia modlitwie się w intencji Polski będzie towarzyszyła jakaś osoba z jej historii, której życie nas czegoś uczy.
• Ojczyzna to… uczniowie i studenci (postać św. Stanisława Kostki)
• Ojczyzna to… chorzy, cierpiący, ubodzy i bezdomni (postać bł. Hanny Chrzanowskiej)
• Ojczyzna to… książka i prasa (postać św. Maksymiliana)

Dzieci codziennie/od poniedziałku do piątku/ otrzymają naklejkę ilustrującą intencję modlitwy za Ojczyznę, którą będą przyklejać na planszy z mapą Polski. W soboty i niedziele będzie można uzupełniać brakujące naklejki.