Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć Panorama Kościoła Parafialnego Multimedia (YouTube)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA DLA KLAS II GIMNAZJUM

Zapisy do grup przygotowujących do przyjęcia sakramentu bierzmowania dla klas II gimnazjum będą od 05.02 /poniedziałek/ do 10.02 /sobota/ w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Przy zapisach trzeba przedstawić indeks katechizacji z wpisaną przez katechetę szkolnego oceną końcoworoczną z religii z klasy I gimnazjum.

TERMINY SPOTKAŃ:
   - poniedziałek 16.30 i 17.30
   - wtorek 16.00 i 17.00
   - środa 16.00 i 17.00
   - czwartek 16.00 i 17.00

Rozpoczęcie przygotowania do bierzmowania dla wszystkich grup - w piątek, 2 marca o godz. 19.15 w kościele – Msza św. i Droga Krzyżowa.