Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć Panorama Kościoła Parafialnego Multimedia (YouTube)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

POŻEGNANIE KSIĘDZA PROBOSZCZA

W niedzielę, 30 czerwca na Mszy św. o 9.30 miało miejsce pożegnanie ks. Zbigniewa Bielasa, proboszcza parafii Matki Bożej Dobrej Rady, który został mianowany przez Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego kustoszem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Poniżej słowa podziękowania wygłoszone przez przedstawicielkę Rady Parafialnej.


Drogi Nasz Księże Proboszczu,
Czcigodny Księże Zbigniewie

     „Dobry pasterz, ukształtowany według serca Boga, jest największym skarbem, jaki Bóg może przydzielić parafii”. Te słowa św. Jana M. Vianneya, patrona proboszczów, cisną się teraz na usta. Siedem lat Twojej obecności i Twojego pasterzowania w naszej parafii minęło bardzo szybko, ale tym lepiej uświadamiamy sobie jak wiele Księdzu zawdzięczamy. Skoro Opatrzność Boża sprawiła, że odchodzisz od nas, pragniemy w imieniu całej wspólnoty parafialnej najserdeczniej podziękować Ci za te lata, jakie spędziłeś z nami.
     Dziękujemy przede wszystkim że jesteś Bożym kapłanem, za Twoją codzienną posługę kapłańską i przykład wiary, za Twoją pracę pośród nas i dla nas – wytrwałą, twórczą, za czytelne świadectwo Twojego kapłańskiego życia. Dziękujemy, za Twoją troskę o duchowe dobro nas wszystkich. Dziękujemy, że mogliśmy z Twojej inicjatywy i razem z Tobą, Księże Proboszczu, przeżywać wielkie wydarzenia, które poruszały nasze serca i sumienia – misje święte, jubileusz 100 - lecia parafii i uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Dobrej Rady, uroczystość poświęcenia wieży w 60 - tą rocznicę konsekracji kościoła, a wcześniej uroczystość poświęcenia dzwonów. Pamiątką tych wydarzeń jest przygotowany dla nas przez Księdza okolicznościowy medal i piękny album „Matko nasza Dobrej Rady”.
     Dane nam także było przeżywać z Księdzem nawiedzenie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami świętych; Jana Pawła II i siostry Faustyny, a także nawiedzenie figury św. Michała Archanioła z góry Gargano. Pragniemy podziękować za pozostawienie jej kopii w naszej świątyni i wprowadzenie zwyczaju modlitwy do tego świętego na zakończenie Mszy św. Dziękujemy za każde rekolekcje parafialne, za inicjatywę posługi w parafii szafarzy komunii świętej, troskę o piękno liturgii, za Msze św. wotywne i nabożeństwa ku czci św. Józefa, za sobotnie modlitwy w intencji całej parafii zanoszone do Matki Bożej Dobrej Rady i rozpoczęcie nabożeństw pierwszych sobót miesiąca.
     Przez te lata był Ksiądz przy najważniejszych wydarzeniach w życiu naszych rodzin. Dziękujemy za całą posługę sakramentalną; udzielone przez Księdza sakramenty chrztu św., błogosławienia małżeństw, odprawione pogrzeby, sprawowane Msze św. w naszym kościele, za słowa skierowane do nas w kazaniach i za Twoją obecność w konfesjonale. Dziękujemy za Msze św. w intencji dzieci przeżywających pierwszą rocznicę chrztu św. i wprowadzenie zwyczaju błogosławienia przez kapłanów dzieci, które towarzyszą rodzicom przystępującym do komunii św.
     Pamiętamy, kiedy z radością udzieliłeś gościny w progach naszej świątyni młodym ludziom przybyłym na Światowe Dni Młodzieży i udostępniałeś ją dla wykonawców i chętnych słuchania koncertów z cyklu „Muzyka i Sacrum”, by swoją obecnością każdy mógł wielbić Pana Boga.
     Dziękujemy za organizowane przez Księdza liczne pielgrzymki, jakie z serdecznością wspominają ich uczestnicy.
     Prosimy przyjąć nasze podziękowanie za wspieranie wszystkich grup działających w parafii, otaczał Ksiądz troskliwą opieką i pomocą każdego, kto o tę pomoc poprosił. Dziękujemy za ogłoszenia parafialne, które zawsze były takie Twoje i takie prawdziwe.
     Wreszcie dziękujemy za Księdza poczucie humoru, prostotę i skromność, za ciepło jakim emanujesz na co dzień, za życzliwość dla wszystkich, za dobre słowo, za dobro, jakie rozsiewasz wokół – każdego dnia.
     Patrząc wstecz, Drogi Księże Proboszczu, żadne słowa nie wyrażą w pełni wdzięczności i podziękowań na jakie zasługujesz. W naszych sercach i pamięci zawsze będziesz wzorem, przyjacielem i autorytetem w budowaniu wspólnoty Kościoła, który jest naszym domem.
     Duchowe bogactwo, które ze sobą niesiesz, trudno zmierzyć ludzką miarą, tylko Pan Bóg może je ocenić i nagrodzić, dlatego mówimy zwyczajnie i po staropolsku: Bóg zapłać!
     Znacznie łatwiej jest dokonać oceny tego co wymierne, materialne. Trudno jednak wymienić wszystkie prace i inwestycje, których byłeś inicjatorem, często projektantem. Wystarczy rozejrzeć się jak wiele zmieniło się w ciągu tych siedmiu lat w naszej świątyni i wokół niej. Pamiętamy, że pierwszą inwestycją po Twoim przybyciu do Prokocimia było dokończenie budowy parkingu parafialnego, zmiana elewacji zakrystii, oddanie do użytku sali parafialnej. Potem przyszedł dla Księdza czas budowy wieży, a po niej przygotowania do budowy organów.
     Dziękujemy za zapał, z jakim przystępował Ksiądz do nowych zadań, za Twoją niezwykłą pracowitość, zaangażowanie, ofiarność, tak często okupione nieprzespanymi nocami. Niech Bóg będzie uwielbiony we wszystkim dobru, którego dokonałeś!
     Stałeś się częścią naszego życia i na zawsze zostaniesz w naszej pamięci jako Nasz Ksiądz Proboszcz. Róże, które trzymamy w dłoniach są nie na pożegnanie, będziesz przecież blisko, bo w Łagiewnikach, lecz w dowód naszej miłości i wdzięczności.
     Księże Proboszczu – Bóg zapłać za Twoją obecność pośród nas! Bóg zapłać za wszystko!”
     Byłeś dla nas wielkim skarbem, jaki Bóg postawił na naszej drodze, skarbem, który pozostanie w naszych sercach.
     Dziś, razem z Księdzem składamy dziękczynienie Panu Bogu za 7 lat Twojej posługi w naszej wspólnocie.
     Dziś, kiedy żegna się Ksiądz z naszą parafią, aby stać się pasterzem wspólnoty wspólnot w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, życzymy, abyś i dla niej stawał się takim Bożym skarbem.
     Niech prowadzi Cię błogosławieństwo Jezusa Miłosiernego i opieka Maryi, naszej Matki Bożej Dobrej Rady, niech oręduje u swojego Syna i wspomaga dobrą radą, by Twoje codzienne wybory i decyzje były zawsze zgodne z wolą Bożą.
     Motto na kapłańskie życie ujął Ksiądz przed laty w słowach „Pan moją mocą i tarczą, zaufało Mu moje serce.” (Psalm 28,7) Niech serdeczna bliskość z Jezusem towarzyszy Księdzu we wszystkich chwilach i zadaniach, abyś pomnażał w tych, do których Pan Cię pośle, wiarę i pragnienie zażyłości z Panem Jezusem. Życzymy, by dobry Bóg stawiał na Księdza drodze życzliwych, dobrych ludzi gotowych przyjść Ci z pomocą. By obdarzał Cię swoją łaską i pokojem, błogosławił w życiu i dawał radość z kapłańskiej posługi. Niech Boża miłość nieustannie promieniuje z Księdza serca, dodaje sił oraz pozwoli jak najowocniej służyć Bogu i drugiemu człowiekowi. Szczęść Boże. Otaczamy Cię naszą modlitwą.

wdzięczni parafianie z parafii Matki Bożej Dobrej Rady

Kraków - Prokocim, 30 czerwca 2019 r.