Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć Panorama Kościoła Parafialnego Multimedia (YouTube) Funpage (Facebook)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

Akcja Katolicka w parafii Matki Bożej Dobrej Rady

„Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. KK, n. 33; DA, n. 20; DM, n. 15).
Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią kościelną, w realizowaniu misji apostolskiej, należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła (por. Rz 16, 3; Flp 4, 3). Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i posoborowe nauczanie Kościoła.
Papież Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła”, wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w ich formacji. Dlatego postulował jej odrodzenie w Polsce. Do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum, 12 stycznia 1993 roku, mówił: „Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrze¬szeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.
Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką. Jej celem jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi” (KK, n. 33).
Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą realizować powołanie, które otrzymali na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania (por. KK, n. 33).”

Wstęp do Statutu Akcji Katolickiej w Polsce


    Już przed II wojną światową Akcję Katolicką w naszej parafii założył ówczesny proboszcz o. Wilhelm Gaczek. Wybuch II wojny światowej przerwał działalność tej organizacji w Polsce. Dopiero Ojciec Święty Jan Paweł II w 1993 r. w przemówieniu wygłoszonym do biskupów polskich gorąco postulował potrzebę przywrócenia w Polsce Akcji Katolickiej.
    Na wezwanie Papieża w naszej Archidiecezji odpowiedział Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski listem wzywającym do tworzenia Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Do realizacji tego dzieła włączyła się także nasza parafia.
    I tak po 58 latach przerwy, na podstawie dekretu Księdza Kardynała Metropolity Krakowskiego z dniem 15 maja 1998 roku reaktywowana została w naszej parafii Akcja Katolicka – Oddział Parafialny. Założycielem i pierwszym Asystentem Kościelnym został Ks. Proboszcz Florian Kosek, a pierwszym prezesem - Janusz Ludwig, kolejnym - Jan Knap, /przez dwie kadencje/, a obecnie pełni tę funkcję Maria Wysocka. Asystentem Kościelnym od siedmiu lat jest Ks. Adam Gabryś.
   W ubiegłym roku obchodziliśmy 15-lecie naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
Obecnie naszą grupę tworzy dziesięciu członków aktywnych i dwóch wspomagających.
Jako członkowie Akcji Katolickiej uczestniczymy w życiu religijnym parafii poprzez:
- prowadzenie w każdy piątek godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz adoracji podczas czterdziestogodzinnego nabożeństwa
- prowadzenie Drogi Krzyżowej dla dorosłych w jeden piątek w okresie Wielkiego Postu
- w Wielki Piątek podczas Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii włączamy się
w rozważanie jednej stacji, natomiast wieczorem prowadzimy Adorację przy Grobie Pańskim.
- przygotowanie ołtarza na Procesję Bożego Ciała wraz z Grupą Misyjną
- udział w uroczystościach patriotycznych w święto 3 Maja i 11 Listopada w
w patronalnym święcie Akcji Katolickiej na Wawelu – w dzień Chrystusa Króla, oraz w pielgrzymce Różańcowej Rodzin do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach
- udział w procesji ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika z Wawelu na Skałkę
   Raz w miesiącu organizujemy spotkania członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, podczas których omawiamy sprawy organizacyjne, czytamy i rozważamy Pismo Święte pod opieka Księdza Asystenta, który równocześnie zapoznaje nas z aktualnymi sprawami życia Kościoła.
    Wszystkich, którym leży na sercu dobro Kościoła zapraszamy do włączenia się w działalność Akcji Katolickiej naszej parafii. Zebrania odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz.18,00, następnie spotykamy się w salce pod plebanią.
    Więcej informacji na temat Akcji Katolickiej w Polsce można znaleźć na stronie www.ak.org.pl