Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć Panorama Kościoła Parafialnego Multimedia (YouTube) Funpage (Facebook)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

Słowo proboszcza o budowie wieży

Drodzy Parafianie oraz Goście odwiedzający stronę internetową naszej parafii!

    Parafia Matki Bożej Dobrej Rady powstała 1 stycznia 1917 r., a więc w 2017 r. będziemy świętować jubileusz jej 100-lecia. W 1910 r. Ojcowie Augustianie nabyli posiadłość w Prokocimiu od wdowy po Erazmie Jerzmanowskim, Anny. 11 sierpnia 1911 r. poświęcono kaplicę i rozpoczęto działalność duszpasterską na tym terenie.  Jednak w związku ze zwiększającą się liczbą mieszkańców już w 1931 r. powołano komitet budowy kościoła i przystąpiono do prac związanych z rozpoczęciem budowy. Czas wojny przerwał realizację zamierzonych planów.

    Po wojnie powrócono do tematu budowy kościoła. W 1947 r. zatwierdzono do realizacji  projekt kościoła autorstwa znanego krakowskiego architekta prof. Adolfa Szyszko-Bohusza. W 1957 r. ukończono budowę i poświęcono kościół, jednak nie uzyskano zgody na budowę wieży. Jak napisał w swojej monografii „Historyczny Prokocim” dr Tomasz Ściężor: „wieża nie powstała rzekomo z powodu niestabilnego gruntu, w rzeczywistości byłaby ona zbyt silnym elementem „kościelnym” dominującym w „świeckim” krajobrazie, aby komunistyczne władze mogły się na nią zgodzić” /s. 178/.

    Pod koniec XX w. powrócił temat dokończenia budowy wieży… W 2001 r. został opracowany projekt budowlany architektoniczny i konstrukcyjny. Następnie uzyskano zatwierdzenie projektu i pozwolenie na budowę. Przez kolejne lata trwały prace przygotowawcze oraz zbieranie potrzebnych środków. Przychodząc w lipcu 2012 r. do naszej parafii „odziedziczyłem” niejako temat wieży, który często był obecny w rozmowach w czasie wizyty duszpasterskiej – wiele starszych osób pytało: „czy my jeszcze kiedyś zobaczymy wieżę?”

    Wmarcu 2014 r., w czasie wizytacji kanonicznej podczas spotkania Księdza Biskupa z Radą Parafialną podjęto temat wieży i usłyszeliśmy zachętę do dokończenia dzieła. W czerwcu 2014 r. uzyskano pozytywną opinię Archidiecezjalnej Komisji ds. Konserwacji Zabytków Kościelnych, Architektury i Sztuki Sakralnej w sprawie dokończenia budowy wieży, w której stwierdzono m. in., że „kościół parafialny zyska zupełnie inną wizualizację i zgodnie z założeniami prof. A. Szyszko-Bohusza stanie się dominantą w tej części Krakowa”.

    W czerwcu 2015 r. – po konsultacjach z Radą Parafialną i Archidiecezjalną Komisją ds. Konserwacji Zabytków Kościelnych Architektury i Sztuki Sakralnej podjęto decyzję o prowadzeniu prac w dwóch etapach – I. mury i żelbety /planowane wykonanie do końca roku 2015 r./, II – konstrukcja stalowa wraz z pokryciem blachą miedzianą oraz prace wykończeniowe /planowane wykonanie – jeśli zgromadzimy potrzebne środki finansowe – w 2016 r./

    W dniu 10 sierpnia 2015 r. nastąpiło rozpoczęcie prac przygotowawczych, natomiast 1 września zdjęto w całości zadaszenie, które zostało złożone na placu przykościelnym i może być wykorzystane po zakończeniu I etapu prac. W kolejnych tygodniach rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem do budowy części murowanej, w najbliższym czasie mury zaczną się wznosić... Dlatego zwracam się do Was z prośbą o wsparcie podejmowanych działań wielką modlitwą…

    Wiemy, że modlitwa jest najważniejsza, ale potrzebne też inne środki… Mamy pewną kwotę, która umożliwia rozpoczęcie I etapu prac, a została zgromadzona dzięki Waszym ofiarom składanym przez ostatnich kilkanaście lat i za to wszystkim ofiarodawcom serdeczne „Bóg zapłać!”. W najbliższym czasie składka inwestycyjna w II niedziele miesiąca będzie w całości przeznaczona na ten cel, również ofiary ze skarbony przy wyjściu głównym, ofiary złożone za Kalendarze Maryjne na rok 2016, w których przy kwietniu znajduje się wizerunek Matki Bożej z naszego kościoła i są one jeszcze do nabycia w naszym kiosku parafialnym, ofiary składane na konto parafialne…  Msza św. w intencji wszystkich ofiarodawców troszczących się o potrzeby wspólnoty Kościoła będzie odprawiana w każdą II niedzielę miesiąca o 8.00.

    Ufamy, że wspólnym wysiłkiem i z pomocą Bożej Opatrzności, wsparci wstawiennictwem naszej Patronki - Matki Bożej Dobrej Rady zwieńczymy stulecie naszej parafii tym darem wdzięczności. Za każdą modlitwę i ofiarę składam serdeczne podziękowanie. Niech dobry Bóg wszystkim błogosławi.

ks. Zbigniew Bielas, proboszcz


Zdjęcia pochodzą z monografii „Pod opieką krakowskiej Matki Bożej Dobrej Rady” wydanej z okazji 90-lecia parafii /s. 70 i  s. 112/


Wizualizacja komputerowa obecnego projektu wieży kościoła Matki Bożej Dobrej Rady


Zobacz zdjęcia z budowy wieży.