Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć Panorama Kościoła Parafialnego Multimedia (YouTube) Funpage (Facebook)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

KL. VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ - 2019/2020


KALENDARIUM KANDYDATA DO BIERZMOWANIA

 • 6 października - Msza św. o 19.30 dla kandydatów i rodziców na rozpoczęcie przygotowania
 • 11 października - Msza św. o 18.00, następnie konferencja, głosi o. Łukasz Buksa
 • 27 października - Msza św. o 19.30 dla kandydatów i rodziców
 • 8 listopada - Msza św. o 18.00, następnie konferencja, głosi ks. Jacek Bernacik
 • 24 listopada - Msza św. o 19.30 dla kandydatów i rodziców
 • 6 grudnia - I piątek, Msza św. o 19.00, następnie konferencja, głosi ks. Grzegorz Wąchol
 • 11-15 grudnia - rekolekcje adwentowe, głosi ks. Piotr Kroczek
 • 3 stycznia - I piątek, Msza św. o 19.00, następnie konferencja, głosi ks. Robert Zych
  w styczniu nie ma spotkań grupowych
 • 14 lutego - Msza św. o 18.00, następnie konferencja, głosi ks. Wojciech Węgrzyniak
 • 4 stycznia - I piątek, Msza św. o 19.00 w styczniu nie ma spotkań grupowych
 • 23 lutego - Msza św. o 19.30 dla kandydatów i rodziców
 • 7 marca - I piątek, Msza św. i Droga Krzyżowa o 19.15
 • 18-22 marca – rekolekcje wielkopostne, głosi ks. Jakub Bartczak
 • 24 marca i 26 marca - g. 18.30 - próby przed bierzmowaniem w kościele
 • 27 marca - g. 18.00 - spowiedź przed bierzmowaniem
 • 27 marca - g. 19.15 - Droga Krzyżowa i przekazanie krzyży kandydatom do bierzmowania przez rodziców
 • 28 marca - g. 9.30 - czuwanie modlitewne w kościele
 • 28 marca - g. 10.00 - Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania

Uwaga:
- W każdym miesiącu oprócz stycznia odbywają się spotkania grupowe. Każdy bierze udział w spotkaniu w dniu, na który się zapisał. Ewentualne zmiany lub odwołania terminu spotkań zostaną przekazane grupie przez księdza prowadzącego.
- W trakcie przygotowań do bierzmowania przewidziany jest weekendowy wyjazd dla kandydatów do bierzmowania. Termin wyjazdu zostanie podany w późniejszym czasie.

Obowiązuje:
- udział w spotkaniach, katechezie szkolnej, Mszy św. niedzielnej i I piątkowej
- posiadanie: Dzienniczka Kandydata, indeksu katechizacji
- znajomość: Małego Katechizmu, wiadomości o bierzmowaniu, liturgii sakramentu bierzmowania
- dostarczenie świadectwa chrztu przez osoby ochrzczone poza parafią Matki Bożej Dobrej Rady (do końca listopada 2019)
- w razie opuszczenia spotkania przyniesienie usprawiedliwienia od rodziców na najbliższe spotkanie