Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć Panorama Kościoła Parafialnego Multimedia (YouTube) Funpage (Facebook)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

KL. VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ - 2019/2020


KALENDARIUM KANDYDATA DO BIERZMOWANIA

  • 21 lutego - godz. 18.00 - Msza św. dla kandydatów i rodziców na rozpoczęcie przygotowania
  • od 17 lutego - spotkania grupowe w salce katechetycznej - raz w tygodniu, w wybranym dniu
  • I piątki miesiąca - Msza św. godz. 19.00
  • Droga Krzyżowa - dla młodzieży w piątki Wielkiego Postu godz. 19.15
  • 18-22 marca - rekolekcje wielkopostne, głosi ks. Jakub Bartczak

Obowiązuje:
- udział w spotkaniach grupowych, katechezie szkolnej, Mszy św. niedzielnej, świątecznej i pierwszopiątkowej oraz w wyznaczonych nabożeństwach: Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach, nabożeństwach majowych
- posiadanie: Dzienniczka Kandydata, indeksu katechizacji
- znajomość: Małego Katechizmu, wiadomości wymaganych w programie przygotowania
- dostarczenie zgody na przygotowanie do bierzmowania przez osoby mieszkające poza parafią Matki Bożej Dobrej Rady
- w razie opuszczenia spotkania przyniesienie usprawiedliwienia od rodziców na najbliższe spotkanie