Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć Panorama Kościoła Parafialnego Multimedia (YouTube) Funpage (Facebook)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

Słowo proboszcza przed II etapem dokończenia budowy wieży

   Drodzy Parafianie i Goście odwiedzający stronę internetową naszej parafii!
   W sierpniu 2015 r. umieściłem w tym miejscu moje słowo przed rozpoczęciem prac związanych z dokończeniem budowy wieży naszego kościoła. Podjęliśmy się tego wielkiego dzieła, aby w ten sposób uczcić 100-lecie naszej parafii, które przypada w 2017 r. Z perspektywy minionego czasu możemy ogarnąć spojrzeniem ogrom wykonanych prac.
   W dniu 1 września 2015 r. zdjęto dotychczasowe zadaszenie i rozpoczęło się wznoszenie murów – w ciągu 5 miesięcy wyrosły one z poziomu 18 m do poziomu 34 m. We wrześniu zostały zamówione trzy nowe dzwony w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu, gdyż ekspertyza wykazała, że stare dzwony znajdujące się na dzwonnicy są już bardzo zniszczone i wyeksploatowane. Wszystkie nowe dzwony znalazły swoich fundatorów: dzwon dedykowany Matce Bożej Dobrej Rady ufundował ks. prałat Florian Kosek, dzwon - Miłosierdzie Boże – Państwo Anna i Edmund Wilamowscy, natomiast dzwon dedykowany św. Janowi Pawłowi II – kapłani pracujący wówczas w naszej parafii: ks. Adam Lisik, ks. Andrzej Zemła, ks. Adam Gabryś, ks. Piotr Grzesik, ks. Jacek Pierwoła, ks. Zbigniew Bielas oraz ks. Jan Dohnalik, kanclerz Kurii Polowej.
   W niedzielę, 29 listopada 2015 r. przeżywaliśmy piękną uroczystość poświęcenia nowych dzwonów. Na Mszy św. o 12.30 dokonał tego Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Arcybiskup Metropolita Krakowski. Trzy nowe dzwony będą tworzyć zestaw wraz z jednym będącym już wcześniej w posiadaniu naszej parafii. Dzwon „Ave Maria” /Bądź pozdrowiona Maryjo/ jest dedykowany Matce Bożej Dobrej Rady, Patronce naszej parafii. Na awersie znajduje się wizerunek Matki Bożej Dobrej Rady i napis Mater Boni Consilii ora pro nobis /Matko Dobrej Rady módl się za nami/, na rewersie - wizerunek kościoła parafialnego. Dzwon „Totus Tuus” /Cały Twój/ będzie pamiątką pontyfikatu Papieża Polaka.. Na awersie można zobaczyć wizerunek św. Jana Pawła II i napis Sancte Ioannes Paule II ora pro nobis /Święty Janie Pawle II módl się za nami/, na rewersie - herb Jana Pawła II. Dzwon „Misericordia Dei” /Miłosierdzie Boże/ upamiętni Nadzwyczajny Rok Święty Jubileusz Miłosierdzia. Na awersie znajduje się wizerunek Jezusa Miłosiernego i napis Misericordias Domini in aeternum cantabo /Miłosierdzie Pańskie będę wyśpiewywał na wieki/, na rewersie - wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej i napis Mater Misericordiae ora pro nobis /Matko Miłosierdzia módl się za nami/. W dniu poświęcenia prosiliśmy dobrego Boga, aby pobłogosławił te dzwony i sprawił, aby wierni, którzy słuchać będą ich głosu wznosili serca do Niego, a gotowi do udziału w radościach i troskach braci, niech spieszą do kościoła i doświadczają w nim obecności Chrystusa /z Obrzędu błogosławieństwa dzwonów/.
   Przed Bożym Narodzeniem, 22 grudnia konstrukcja z czterema dzwonami została umieszczona na wieży. W styczniu zakończono wznoszenie murów wieży naszego kościoła. W lutym wylano ostatnią płytę i rozpoczęto montaż czterech zegarów. Bardzo dziękujemy fundatorom zegarów: Państwu Genowefie i Edmundowi Sproskim oraz Beacie i Bogdanowi Sproskim, Pani Józefie Nielipińskiej z rodziną oraz fundatorom dwóch pozostałych zegarów, którzy chcieli pozostać anonimowi. Niech dobry Bóg, który jest Panem Czasu i Wieczności hojnie im błogosławi i udziela potrzebnych łask.
   W niedzielę, 7 lutego 2016 r. o godz. 9.30 ks. bp Jan Szkodoń odprawił Mszę św. dziękczynną za I etap budowy wieży naszego kościoła. Na początku marca usunięto stemple spod ostatniej płyty i na poziomie 34 m umieszczono tymczasowe zadaszenie, które zostało zdjęte, gdy rozpoczynały się prace budowlane. W kwietniu, przed odpustem parafialnym, zostały zamontowane żaluzje okienne oraz uruchomiono automatykę dzwonów i zegary wraz z iluminacją nocną.
   W krótkim czasie wykonano wiele prac. Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich, którzy przyczynili się do powstania wieży w obecnym kształcie – projektantom, wykonawcom, pracownikom, osobom nadzorującym… Niektórzy myślą nawet, że wieża już została ukończona i dziwią się trochę, że nie ma na niej krzyża… Ale wystarczy przecież popatrzeć na baner, który od roku znajduje się na ścianie obok wejścia głównego do naszego kościoła i spojrzeć na wizualizację, aby się przekonać, że pozostało jeszcze zwieńczyć dzieło...
   W niedzielę, 29 maja na spotkaniu Rady Parafialnej omówiono plan II etapu budowy wieży, który obejmuje: wykonanie konstrukcji stalowej, deskowanie i pokrycie miedzią, wykonanie krzyża, kuli i korony maryjnej oraz montaż poszczególnych elementów przy pomocy dźwigu. Rada wyraziła opinię, że warto kontynuować budowę i zakończyć ją na 100-lecie parafii, jeśli uda się pozyskać potrzebne fundusze.
   Pragnę wyrazić wielką wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają to wielkie dzieło modlitwą, życzliwym słowem oraz ofiarami. Za każdą z nich składam serdeczne „Bóg zapłać!”. To dzięki Waszej hojności wypłacono wszystkie należności za I etap budowy. Przypominam również, że od września 2016 r. w każdą II niedzielę miesiąca o godz. 8.00 odprawiamy Mszę św. w intencji wszystkich ofiarodawców.
   Mamy nadzieję, że jesienią 2016 r. uda się przygotować konstrukcję stalową, a następnie będzie można podjąć prace wykończeniowe i montażowe.
   Ufamy, że wspólnym wysiłkiem i z pomocą Bożej Opatrzności, wsparci wstawiennictwem naszej Patronki - Matki Bożej Dobrej Rady uczcimy stulecie naszej parafii tym darem wdzięczności. Za każdą modlitwę i ofiarę składam serdeczne podziękowanie. Niech dobry i miłosierny Bóg wszystkim błogosławi.

ks. Zbigniew Bielas, proboszcz


II etap budowy wieży – wizualizacja