ogłoszenia parafialne

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

(21.04.2014)

 

1.     Dzisiaj porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. Składka jest przeznaczona na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

2.     Składamy podziękowanie wszystkim, którzy pomogli swoją pracą
i zaangażowaniem przeżyć naszej wspólnocie parafialnej święty czas Triduum Paschalnego:

·        osobom przygotowującym Ciemnicę, Grób Pański i kościół na święta

·        służbom porządkowym: Policji i Straży Miejskiej, które zapewniły nam bezpieczny udział w Drodze Krzyżowej

·        wszystkim, którzy złożyli i przekazali dary dla ubogich

·        Parafialnemu Zespołowi Caritas rozprowadzającemu paczki dla potrzebujących

·        osobom niosącym feretrony, chorągwie, sztandary, baldachim podczas procesji rezurekcyjnej

·        scholi młodzieżowej oraz Służbie Liturgicznej – ministrantom i lektorom, służbie kościelnej

Wszystkim: serdeczne „Bóg zapłać!”

3.     Z racji uroczystego charakteru oktawy Wielkanocy w piątek nie ma obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych.

4.     W sobotę w naszej parafii uroczystość odpustowa ku czci Matki Bożej Dobrej Rady. Msze św. będą o 6.30, 7.30, 9.00 i 11.00 /intencje przyjęte na godz. 7.00 zostaną odprawione
o 7.30/.
Zapraszamy na uroczystą sumę odpustową o godz. 11.00, której będzie przewodniczył ks. prałat Tadeusz Juchas, kustosz sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu. Kazanie wygłosi ks. Piotr Zaborski, nasz wielkopostny rekolekcjonista. Prosimy o przygotowanie asyst do niesienia feretronów, chorągwi i baldachimu. Przeżyjmy ten dzień jako święto całej naszej parafii. W tym dniu można uzyskać  odpust zupełny za pobożne nawiedzenie kościoła oraz odmówienie w nim "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga". Należy również wypełnić warunki zwykłe uzyskiwania odpustu, którymi są: sakramentalna spowiedź, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyrzeczenie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.

5.     W przyszłą niedzielę – święto Miłosierdzia Bożego – dzień kanonizacji bł. Jana Pawła II
i bł. Jana XXIII. Uroczystości kanonizacyjne można będzie przeżywać w Sanktuarium
bł. Jana Pawła II i w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Pielgrzymi zgromadzeni w tych miejscach połączą się we wspólnej modlitwie z zebranymi na Placu św. Piotra w Rzymie. W Sanktuarium bł. Jana Pawła II od godz. 10.00 na telebimach rozmieszczonych na placu i błoniach przed Sanktuarium transmitowany będzie obrzęd kanonizacji oraz homilia papieża Franciszka. Po niej, równolegle z Eucharystią na Placu św. Piotra, kontynuowana będzie Msza św. w Sanktuarium. O godz. 12.30 odprawiona zostanie Msza św. dziękczynna za kanonizację Świętych Papieży. Natomiast
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego od
godz. 10.00 będzie również transmisja z Rzymu na telebimach - po homilii Ojca Świętego i obrzędzie kanonizacji będzie odprawiona uroczysta Msza Święta przy ołtarzu polowym pod przewodnictwem bp Jana Zająca.

6.     W związku z kanonizacją bł. Jana Pawła II XV Liceum Ogólnokształcące zaprasza
na spotkanie poetycko-muzyczne „Karol Wojtyła – człowiek, poeta, święty”. Odbędzie się ono we wtorek, 29 kwietnia o godz. 16.00 w budynku XV LO, al. Dygasińskiego 15.

7.     W kiosku parafialnym można nabyć obrazki z wizerunkiem dwóch nowych świętych papieży i modlitwą za ich wstawiennictwem..