Czytania Liturgiczne Galerie zdjęć Panorama Kościoła Parafialnego Multimedia (YouTube)

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A
tel. (12) 6502701 lub 517149661
fax. (12) 6502719
e-mail: kancelaria@parafiaprokocim.pl
KONTO: PEKAO S.A. II O. w Krakowie nr:
59 1240 1444 1111 0000 0937 1747

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 • II NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (23.IV.2017)


AKTUALNOŚCI NASZEJ PARAFII

 • 100-LECIE PROKOCIMSKIEJ PARAFII I KORONACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY

  2017-04-22


  W piśmie z dnia 23 grudnia 1916 r. skierowanym do o. Andrzeja Styły, Wiceprowincjała Ojców Augustianów ówczesny Arcybiskup Krakowski Adam Stefan Sapieha napisał: Niniejszym aktem ustanawiamy mocą władzy nam przysługującej samoistną stację duszpasterską przy kościele Waszego Zgromadzenia w Prokocimie z dniem 1 stycznia 1917 r. (…) Równocześnie zawiadamiamy o niniejszym zarządzeniu ks. Proboszcza w Bieżanowie i ks. Dziekana dekanatu wielickiego w Wieliczce, któremu polecamy, aby dokonał aktu oddania ks. Ekspozytowi w Prokocimie ksiąg metrykalnych, dotyczących gminy Prokocimia, prowadzonych dotąd przez ks. Proboszcza w Bieżanowie, do samodzielnego prowadzenia. Charakter urzędowy duszpasterza w Prokocimie będzie: Ekspozyt przy kościele filialnym w Prokocimie - na pieczęci, którą sprawić należy, ma być napis „Sigillum Officii parochialis in Prokocim”. Załączony dekret zechce Wasza Przewielebność doręczyć o. Wilhelmowi Gaczkowi, któremu na przedstawienie Waszej Przewielebności poruczamy duszpasterskie obowiązki w Prokocimie.
  Tak oto w pierwszym dniu Roku Pańskiego 2017, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jana Szkodonia rozpoczęliśmy przeżywanie jubileuszu 100-lecia parafii.

 • Zapraszamy na Misje Parafialne

  2017-04-16


  MISJE PARAFIALNE Z OKAZJI JUBILEUSZU 100-LECIA PARAFII I KORONACJI KORONAMI BISKUPIMI OBRAZU MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY W KRAKOWIE-PROKOCIMIU

  Drodzy Parafianie!

  Rok 2017 jest szczególny w historii naszej parafii. Obchody Jubileuszu 100-lecia jej powstania będą zwieńczone koronacją koronami biskupimi Obrazu Matki Bożej Dobrej Rady, naszej Patronki. Chcemy się do tych wielkich wydarzeń przygotować przez Misje Parafialne. Misje święte są szczególnym rodzajem otwartych rekolekcji. W parafii przeprowadza się je zazwyczaj co dziesięć lat. Ostatnie misje w naszej parafii odbyły się w 2007 r.

  Zapraszamy do udziału w naukach misyjnych i do wspólnej modlitwy. Niech ten czas odnowi nasze serca i przygotuje na radosne świętowanie wielkich wydarzeń.

 • Koronacja obrazu Matki Bożej Dobrej Rady

  2017-02-20

  Pragniemy przekazać Parafianom oraz wszystkim modlącym się w naszym kościele radosną wiadomość. W ramach przygotowań do jubileuszu 100-lecia naszej parafii zwróciliśmy się do Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego z prośbą o ukoronowanie wizerunku Matki Bożej Dobrej Rady znajdującego się w naszym kościele koronami biskupimi.